ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    รับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

วันพุธที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    รับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑