พัทลุง เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน เด็กชายกิตติภพ มาเอียด นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง ที่ตาและกระดูกเบ้าตา ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน เป็นเงิน จำนวน 7,300 บาท (เป็นเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พ.ศ. 2564 จำนวน 5,000 บาท และเงินจากการร่วมช่วยเหลือของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 2,300 บาท)