ผอ.สพป.ชัยนาท เปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนของศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 1 “ศูนย์เมือง 1  เกมส์”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนของศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 1 “ศูนย์เมือง 1  เกมส์”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 62 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนางลือ  โดยมีนายสมชาย  พุทธโกสัย ผอ.รร. บ้านหนองแค หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 1 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง พัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคมและด้านอารมณ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี เคารพในกติกาแก่นักเรียน  โดยประธานในพิธีได้ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา