ผอ.สพป.ชัยนาท ปิดงาน “OPEN  HOUSE เปิดบ้านบัวบานสรรพยา” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “OPEN  HOUSE เปิดบ้านบัวบานสรรพยา” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา โดยมี ดร.สยาม สุ่มงาม ผอ.รร.อนุบาลสรรพยา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ  พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  OPEN HOUSE เปิดบ้านให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ณ โรงเรียนอนุบาลสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท