สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางเสาวนีย์ ศรีสุต ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์  สพป.สงขลา 3