ผอ.สพป.ชัยนาท ปฐมนิเทศผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยนาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.  >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  พร้อมด้วย คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ให้การปฐมนิเทศผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยนาท พร้อมมอบนโยบาย “พัฒนา ให้ สะอาด” “ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ” ชี้แจงเน้นย้ำและทำความเข้าใจในภารกิจข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 40 ราย  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท