สพป.ชัยนาท ร่วมรับชม VDO Conference ชี้แจงแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. >>> นำโดย ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  พร้อมคณะ รองผู้อำนววยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมรับชม VDO Conference จาก สพฐ. เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท