ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประเพณีลงแขกดำนาข้าวแบบดั้งเดิม

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีลงแขกดำนาข้าวแบบดั้งเดิมภายใต้ “โครงการใต้ร่มพระบารมี วิถีพอเพียง” โดยมี นางดัชณี ปานหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ กล่าวรายงาน เริ่มพิธีปักตาแฮก โดย คุณป้าทองใบ ประคำ ผู้ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน การนี้ นายสัมฤทธิ์ จีระจิตต์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่, ผู้นำชุมชน, ผู้จัดการบริษัทฯ, ผู้ปกครอง, นักเรียนร่วมดำนา ซึ่งกิจกรรมดำนาข้าวแบบดั้งเดิมดังกล่าวได้ดำเนินสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี