สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สพป.ลพบุรี เขต 1 นำโดย นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ รับการตรวจราชการ ติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรณีปกติ รอบที่ 2)เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) นโยบายการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัย และ การดำเนินงานของสภานักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี