สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมอบนโยบายในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดความสดใสมีชีวิตชีวา น่าเรียน โดยมี ว่าที่ร.อ วีรธนา นรากรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังเพลิง พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ