สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สทร. สพฐ. ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 22 -24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยผู้แทนเข้าร่วมประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต