ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พบปะมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๒๗ ราย

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมพบปะ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๒๗ ราย ในการนี้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และนิติกร ได้กล่าวพบปะให้ข้อคิดในการปฏิบัติราชการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒