สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขับเคลื่อนลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 4 ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดอำเภอชาติตระการ 120 คน เพื่อใช้กระบวนการลูกเสือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการของลูกเสือจำนวน  ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก