สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบนโยบาย และปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาป้ายแดง

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบาย และปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ผ่านการสอบแข่งขันและผ่านการอบรมอย่างเข้ม พร้อมทั้งให้โอวาทเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นการครองตน ครองคน และครองงาน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคณะครูและนักเรียน จำนวน 48 ราย  ในวันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก