สพป.จันทบุรี เขต 2 ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา ใหม่

วันที่ 1  มีนาคม  2562***  นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้กล่าวต้อนรับและ
แสดงความยินดี กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  ตามประกาศศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี   ที่มารายงานตัวเพื่อรับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2  จำนวน 24 ราย
โดยมี นายภาณพ  แจ้งพลอย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและชี้แจงข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2