สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมประชุมการมอบสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้กับห้องสมุด

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ร่วมประชุมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การมอบสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้กับห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว