ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย

ด้วยรัฐบาลออสเตรเลียมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program หรือ ELP  จำนวน 4 ทุน สนใ่จสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบทุนรัฐบาลออสเตรเลีย