สพป.ชัยนาท ประชุมคณะทำงานจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ ประชุมคณะทำงานจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศธจ.ชัยนาท โดยมี นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ผู้ทรวงคุณวุฒิใน อกศจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม