สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดโครงการส่งเสริมการแนะแนวและการส่งต่อเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแนะแนวและการส่งต่อเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางธัญรดา บุญโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการงานครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียติเป็นวิทยากรในวันนี้ โดยมีครูแนะแนวและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแนะแนว และงานบริการนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับสายอาชีพให้มีความรู้ด้านอาชีพที่ตนเองถนัด และเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ ลดความเหลื่อล้ำทางการศึกษา ตามนธยบายของสพฐ. ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4