สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และมีพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอาคาร และมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน