เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET รร.สวรรค์อนันต์วิทยา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET รร.สวรรค์อนันต์วิทยา


วันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภออำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดพร้อมกันจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ซึ่งผลการทดสอบนำไปประกอบในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย


สำหรับสนามสอบโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา มีจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 1,540 คน จำนวนห้องสอบ 52 ห้องสอบ จำนวนครูคุมสอบ 104 คน คณะกรรมการกลาง 21 คน เป็นนักเรียนจาก 17 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จำนวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 โรงเรียน

เต้ย ปชส.ภาพ/ข่าว