สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน Mental Health Crisis in School Setting ผ่าน Video Conference

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน Mental Health Crisis in School Setting ผ่าน Video Conference เพื่อรับฟังข้อชี้แจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน รวมทั้งการใช้งานระบบ School Health Hero ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมีดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด