สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 >>> สพป.ชัยนาท นำโดย นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมนี้ สพป.ชัยนาท ปฏิบัติทุกวันจันทร์ ในสัปดาห์แรกของเดือน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยนาท