โรงเรียนวัดคลองมะเกลือสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 โดย นายวีระยุทธ์ พิทักษ์พูลศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 8 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่าย  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 8 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา โรงเรียนบ้านบึงวิทยา โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า โรงเรียนวัดเซิงหวาย และโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ  ร่วมพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมการจัดการแข่งขันความสามารถของนักเรียน ณ โรงเรียนวัดกลองมะเกลือ

ภาพข่าว โดย ปาริชาติ ทองแท้