ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ รับมอบแนวนโยบายทางการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 รับมอบแนวนโยบายทางการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

++ วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวนโยบายทางการศึกษารวมถึงภารกิจข้อราชการต่าง ๆ พร้อมทั้ง   ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพท. และรับฟังการบรรยายพิเศษโดย นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก