ผอ.สพป.ลพบุรี 1ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.นายนิพนธ์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกลุ่มเขาวงพระจันทร์ ณ ห้องอาหารบัวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ มาจนครบวาระและอุทิศตนเพื่อการศึกษา อย่างทุ่มเท เสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ เพื่อลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จ