สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมงานเดิน-วิ่ง คนละก้าว เพื่อชาว ม.พ.ช.

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางดวงดาว ยศสุนทร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมงาน เดิน-วิ่ง คนละก้าว เพื่อชาว ม.พ.ช. จัดโดยโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การศึกษา โดยแบ่งการวิ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 3 กม. 5 กม. และ 10 กม. มีผู้สนใจเข้าร่วมเดิน – วิ่ง กว่า 2,000 คน ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)