สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3ร่วมให้การต้อนรับ รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมานให้ นายสุนทรา  หันชัยศรี, ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะประธานกลุ่มสถานศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,ดร.สนิท แย้มเกสร รอง เลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะผู้บริหาร สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project  ณ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทมิตรผล นายอิสระ ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล กล่าวชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนา นวัตกรรมใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ