นักเรียนโครงการสามัคคีสัมพันธ์ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พร้อมศึกษาหลักสูตร “ตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อน้อมนำ “สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร”

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 โดยนำคณะนักเรียนจาก 2 โครงการ คือโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งนักเรียนในโครงการมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ มาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นวันที่ 4 ของการจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 วัน โดยวันนี้ได้นำคณะนักเรียนไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และให้นักเรียนได้ศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้ “ตามรอยเท้าพ่อ” และ “สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เป็นผู้นำคณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง จ.ปทุมธานี

นายอิมรอน ยิงจอระเละ ครูโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส ได้กล่าวถึงการมาทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้ว่า ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติวันนี้ ทำให้นักเรียนได้มาสัมผัสเครื่องบินจริง และอากาศยานประเภทต่างๆ ของไทย ซึ่งเด็กนักเรียนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ค่อยมีโอกาสตรงนี้ ปกติแล้วได้ดูแต่ในโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งการมาในวันนี้จะได้เป็นการจุดประกายให้กับเด็กๆ ในการประกอบอาชีพเป็นนักบินหรือเข้ารับราชการเป็นทหารอากาศ

ด้านนางสาวซัลมาเบญ ราหู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เล่าว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เพราะตนเองนั้นเป็นเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศฯ หรือการศึกษาหลักสูตร “ตามรอยเท้าพ่อ” และ “สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร” จึงขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่มอบโอกาสนี้ให้ เพราะนอกจากได้รับประสบการณ์และความรู้ในการเยี่ยมชมแล้ว ยังทำให้ตนมีแรงบันดาลใจในการเข้ารับราชการเป็นทหารอากาศในอนาคตอีกด้วย

ทีม ปชส.โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา”  ภาพ/ข่าว