สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” เพื่อการประเมินความก้าวหน้าความพร้อมและความสำเร็จโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” โดย ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายและแนะแนวทาง เพื่อการประเมินความก้าวหน้าความพร้อมและความสำเร็จโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งจะมีการประเมินระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อม ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งการประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” และครูผู้รับผิดชอบฯ จำนวน ๓๑ โรงเรียน ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔