โครงการ”ทิพยสืบสานรักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 21

ด้วยศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) และความร่วมมืออีกจากหลายหน่วยงาน ร่วมจัดโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 21” โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่