ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านหมาก

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านหมาก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นางมยุรี ต้นแก้ว เป็นผู้บริหารสถานศึกษา โอกาสนี้ ได้พบปะกับคณะครูได้มอบหลักแนวคิดในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจ ซึ่งพบว่าโรงเรียนดังกล่าวได้จัดกิจกรรมการรักษาสุขอนามัยของนักเรียนหลังจากพักกลางวันด้วยกิจกรรมพี่ตรวจน้อง ตรวจความสะอาดของเล็บมือ ผม และการแปรงฟัน โดยมีการจดบันทึกรายการเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกวัน..