สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมการแข่งขันกีฬา “15 สพท.สัมพันธ์” ครั้งที่ 3/2562 ที่จังหวัดบึงกาฬ

วันเสาร์ที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “15 สพท.สัมพันธ์” ครั้งที่ 3/2562

ณ  สนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์  สพป.บึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  โดยมีนายวัลลพ   สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในช่วงเช้า   การแข่งขันกีฬา “15 สพท.สัมพันธ์” ครั้งนี้ ภายใต้ชื่อรายการที่ว่า “เส็งกีฬาพัวพัน  ฮักมั่น บึงกาฬเกมส์” มีข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพท.จำนวน  15  เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สพป. 12 เขต และ สพม.3 เขต ในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 10 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาตื่นตัวให้ความสนในกีฬามากขึ้น เพื่อได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ การอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขทั้งมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สำหรับในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภาคกลางคืน (sport Night) โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงาน ดังกล่าว