แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว

ที่ ศธ 04001/ว1216 แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว