การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้ โครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง”

ด้วยบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น  ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) ได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายภายใต้โครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” สนใจเข้าร่วมโครงการติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการประกวดคลิปวีดีโอ