สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2562  >>>  ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561  ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 17 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท