สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 26 ก.ย. 2565 เวลา 18.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายอุมัธ สวาหลัง นายสาคร เสียงเย็น นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแข่งขันมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ “สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ ชายแตนใต้ ” ประจำปี 2565 ณ เวทีกลางจัดการแข่งขันมหกรรมวิชากา รชายแดนใด้ โรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนนราธิวาส, วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มีสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี) เข้าร่วมการแข่งขัน

ขอขอบคุณภาพ/เครือข่ายปชส.จชต.