สพป.ปัตตานี เขต 3 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษา ประจำปี 2565 วันเกษียณ แห่งศักดีศรี คุณความดีที่ยั่งยืน

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการเสวนาเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนางลภาภัทร ผลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 รวมถึงผู้อำนวยการกลุ่ม คณะผู้บริหารสถาศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งสิ้น 23 ท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ พร้อมแนะนำวิธีการฝึกสมาธิและเสริมพลังบวก โดยมีนางณัฏฐวรรณ เจริญศรี นักจิตวิทยาโรงพยาบาลปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยาย มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชเกียรติแก่ข้าราชการครูฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักจากใจ สานสายใยผูกพัน ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th