ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนวัดป่าไผ่

++ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National – Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดป่าไผ่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่, นายธนกฤต ใจผ่องพุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง ให้การต้อนรับ สนามสอบ NT โรงเรียนวัดป่าไผ่เป็นสนามสอบที่มีนักเรียนเข้าสอบจากสถานศึกษาในสังกัด ๓ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านช่อง โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง และโรงเรียนวัดป่าไผ่