นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประธานในการพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคที่ปกติ ชั้นปีที่ 1,2,3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565  เวลา 10.00 น. นายปริญญา  จุฑาสงฆ์  ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคที่ปกติ ชั้นปีที่ 1,2,3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 6-17 ตุลาคม 2565 มีนักศึกษาวิชาทหารที่ฝึกในครั้งนี้ จำนวน 857 นาย ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์