ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ