กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการไปเลือกตั้ง ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต ๓

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-10:30 น. โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 โดยคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งในเขตพื้นที่หมู่บ้านรอบๆ บริเวณโรงเรียน    กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับการชื่นชมจากชุมชน และรับรองว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกคนดีในการเลือกตั้งในครั้งนี้ รวมทั้งนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้อีกด้วย

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด…คลิก

นายนิพนธ์ มณีรัตน์