สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมประชุมทีมบริหารกลุ่มโรงเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายพร้อมความเคลื่อนไหวที่สำคัญทางการศึกษาให้กับทีมบริหารและพร้อมให้กำลังใจกับผู้บริหารคนใหม่

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทีมบริหารกลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาท และชี้แจงนโยบายพร้อมความเคลื่อนไหวที่สำคัญทางการศึกษาให้กับทีมบริหารและพร้อมให้กำลังใจกับผู้บริหารคนใหม่ของโรงเรียนวัดถ้ำตะโกและโรงเรียนวัดหนองหลวง กลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาท ณ โรงเรียนวัดมุจลินทร์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)