สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2562

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2562 โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมคอนฯ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1