ผอ.สพป.ชัยนาท เปิดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” ระดับศูนย์ประสานงาน

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” ของศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห พร้อมบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วยการแข่งขันทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตกรรม รวม 83 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจาก 8 โรงเรียนในศูนย์ประสานงานฯ กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4 – 5 ต.ค.61 ทั้งนี้ นายประสพ สิงห์สม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไห หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้นักเรียนได้ออกซึ่งความความสามารถ ทักษะ รวมทั้งความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปะ อีกทั้งเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป