กิจกรรม ” ตลาดนัดต้องชม ” ผลงานจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ อ.เทพา สงขลา เข้าร่วมจัดกิจกรรม ” ตลาดนัดต้องชม ”
เพื่อแสดงผลงานจากกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3
วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

นายนิพนธ์ มณีรัตน์