สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เอกรินทร์ สี่มหาศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด และอาจารย์ ดร.นิคม ชมพูหลง แนะนำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย พร้อมกันนี้แนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2