สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  ดร.ชนาธิป  ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ สารถ้อย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบ และสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านปรางค์ โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนบ้านถ่อน ในการนี้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.น่าน เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์สพป.น่าน เขต 2 ให้การต้อนรับ