ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม สนามสอบ การทดสอบ NT ประจำปี 2561

วันพุธที่  6 มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   พร้อมรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1  และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด  ออกตรวจเยี่ยม สนามสอบ การทดสอบ NT ประจำปี  2561  ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา สังกัด  สพป.หนองคาย เขต 1   การสอบ NT คือการทดสอบ ข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำทุกๆปี สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่  6  มีนาคม  2561