ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4

วันพุธที่  6 มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม โรงแรม วีวิท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม   กิจกรรม “โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันการกีฬา” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านการแข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพ พร้อมศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562